Nemovitosti

U právních vztahů k nemovitostem naše služby směřují zejména k:

  • Smlouva o koupi a prodeji nemovitosti
  • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti
  • Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti
  • Darovací smlouva k nemovitosti
  • Vypracování smluvní dokumentace k vlastnickému převodu nemovitosti
  • Řízení o vkladu nebo výmazu práva do katastru nemovitostí
  • Vlastnické vztahy k nemovitostem
  • Vypořádání spoluvlastnictví